ĐI PHÁT THIỆP MỜI, CHA CHẾT LẶNG NHÌN THẤY THI THỂ CON GÁI NẰM GIỮA ĐƯỜNG TRƯỚC NGÀY CƯỚI, DANH TÍNH HUNG THỦ GÂY NGỠ NGÀNG

ĐI PHÁT THIỆP MỜI, CHA CHẾT LẶNG NHÌN THẤY THI THỂ CON GÁI NẰM GIỮA ĐƯỜNG TRƯỚC NGÀY CƯỚI, DANH TÍNH HUNG THỦ GÂY NGỠ NGÀNG

Người cha chẳng ngờ rằng ngày vui của con gái chưa đến mà gia đình đã phải tổ chức tang lễ cho cô.