'HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN' TẬP 46: HẢ HÊ NGHE BÀ BÍCH 'KHỊA' BÀ SA 'CÁI THY ĐI TRĂNG MẬT VỀ BỤNG PHẢI TO GẤP ĐÔI'

'HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN' TẬP 46: HẢ HÊ NGHE BÀ BÍCH 'KHỊA' BÀ SA 'CÁI THY ĐI TRĂNG MẬT VỀ BỤNG PHẢI TO GẤP ĐÔI'

Bà Sa đáo để đấy nhưng bà Bích cũng chẳng vừa đâu. Có lẽ cả 2 người đã gặp được đối thủ xứng tầm.