THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT GIẢ TRÂN CHÍNH XÁC LÀ BỌNG MẮT CỦA TWICE

THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT GIẢ TRÂN CHÍNH XÁC LÀ BỌNG MẮT CỦA TWICE

Một lần nữa, MUA của TWICE lại dìm nhan sắc của các cô gái với cách vẽ bọng mắt không thể tệ hơn được nữa!